top of page

הכנת משכורות וחישובי שכר

  • עיבוד והכנת תלושי שכר לעובדים.

  • התאמת התלושים להוראות דיני עבודה והחוקים הרלבנטיים.

  • דיווחים חודשיים ושנתיים לרשות המיסים.

  • ליווי בשאלות מהותיות בנושאי שכר.​​

bottom of page