top of page

פתיחת עסק

  • ליווי בהחלטה באשר לצורת ההתאגדות הנכונה.

  • פתיחת תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

  • פתיחת תיקי ניכויים במידת הצורך.

bottom of page